Biblioteksplan

Biblioteksplan

Hultsfreds kommuns biblioteksplan antagen 2022.

En ny biblioteksplan har tagits fram utifrån bibliotekslagen, barnkonventionen och den regionala biblioteksplan som Regionförbundet i Kalmar län har antagit. Planen har arbetats fram under 2022 tillsammans med personalen på biblioteket. Den är tänkt att revideras vart tredje år.
Planen antogs 23 maj 2022.

 

Biblioteksplan 2022 (ny flik)

Sök

Språk