Så hanterar vi personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

Box 500

577 26 Hultsfred

biblioteket@hultsfred.se

0495-24 00 00

 

Som låntagare på vårt bibliotek så hanterar vi dina personuppgifter. De personuppgifter som vi hanterar är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Uppgifterna registreras i vårt bibliotekssystem. Ändamålet är att kunna hantera dina lån av medier.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att biblioteket ska kunna låna ut medier och bygger på avtalet man ingår när man registrerar sig som låntagare.

Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför kommunens organisation, med ett undantag: Vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra underleverantörer, till exempel tar Kungliga biblioteket del av dina uppgifter för att kunna fjärrlåneservicen Libris. Uppgifterna gallras efter fyra års inaktivitet.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med biblioteket och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Du kan även läsa mer om personuppgiftsbehandlingar på kommunens hemsida via denna länk. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Sök

Språk