Källkritik

Källkritik

Informationssökning Vet du inte vart du ska börja med ditt arbete? Har du svårt att hitta information till arbetet? Då kanske våra tips kan hjälpa dig lite på vägen!

Informationssökning

Vet du inte vart du ska börja med ditt arbete? Har du svårt att hitta information till arbetet? Då kanske våra tips kan hjälpa dig lite på vägen!

Steg 1:

Efter du har fått en uppgift av din lärare är det alltid bra att börja med att ta reda på lite om ämnet du ska skriva om. Detta gör du lätt genom att till exempel leta i uppslagsverk som NE (Nationalencyklopedin). I NE kan du även hitta andra ord att söka på, vilket kan underlätta. Du kan även söka efter synonymer till ditt ämne på www.synonymer.se som kan ge dig fler sökord.

Som ett exempel vill jag hitta information om arkitektur, om jag då söker på synonymer eller kollar på NE hittar jag andra sökord som till exempel byggnadsstil, byggnadskonst och konstruktion.

Som kan göra att jag får andra resultat i mina sökningar.

Steg 2:

För att gå vidare är det bra att försöka hitta litteratur som finns på biblioteket. Detta gör du genom att söka i bibliotekets katalog. Även här kan du om du inte hittar någon relevant information använda dig av de alternativa orden du hittade i steg ett.

Steg 3:

Om det inte finns någon litteratur eller inte tillräckligt med litteratur finns det möjlighet att kolla i biblioteks tidningar, men även vår artikeldatabas Artikelsök. I den finns det artiklar från en mängd tidningar, vissa av dem finns att läsa i fulltext över internet, medan andra artiklar måste beställas hem. Men våra bibliotekarier finns alltid till hjälp! Från skolan använder ni den här länken:

Artikelsök

Hemifrån loggar du in med lånekortsnummer och pinkod:

Artikelsök

Steg 4:

Letar du efter något som är mer ämnesspecifikt kan du använda dig av våra ämnesdatabaser. För tillfället finns det två stycken som tar upp författare samt länder.

Alex författarlexikon

Landguiden

Hemifrån loggar du in med lånekortsnummer och pinkod:

Alex författarlexikon

Landguiden

 

Steg 5:

Försök se om det finns tidigare forskning gjord kring ditt ämne och kolla om deras källor kan användas. Detta kan du göra om du hittar en bra sida på internet kring ditt ämne eller om du kollar i en faktabok, det brukar alltid finnas referenser som kan ta dig vidare.

 

Steg 6: 

Fråga en bibliotekarie! Det finns alltid någon som är villig att hjälpa dig vidare i din informationssökningsprocess på biblioteket.

 

Sök

Språk