Låneregler och avgifter

För att låna på Hultsfreds och Virserums bibliotek måste du ha ett lånekort. Kortet gäller även på bokbussen och på skolbiblioteken i hela kommunen.

Lånekort

Du får ditt lånekort genom att visa upp en giltig fotolegitimation i informationsdisken, när du besöker biblioteket.

Barn får sitt lånekort via respektive skolas bibliotek.

Lånekortet ska visas upp vid lån. Kortet är personligt och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Föräldrar är ansvariga för lån på barns kort till barnet är 18 år.

Förkommet lånekort måste anmälas direkt till biblioteket så att det kan spärras för vidare lån.

Ditt första lånekort är gratis, men om det går sönder eller om du tappar bort det kostar ett nytt lånekort 10 kronor. 

 

PIN-kod

Till lånekortet kan en PIN-kod kopplas. Med hjälp av denna kan du själv utföra olika tjänster, som till exempel reservera böcker, låna om och låna e-böcker. 

 

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Videofilmer, tidskrifter, cd-skivor och mycket efterfrågade böcker har kortare lånetid. Du får ett kvitto på det du lånat med lånetiden angiven.

Vill du förlänga ett lån måste du göra det innan lånetiden gått ut. Om någon annan har reserverat boken går den inte att låna om. Du kan förlänga dina lån per telefon eller på Internet.

Lånetiden för spelfilm på dvd är 7 dagar. Det kostar 20 kronor att hyra en film.

Vill du låna cd, musikvideo och tidskrifter är lånetiden 14 dagar.

Lånetiden för e-böcker är 28 dagar. Du kan låna högst fem böcker på en vecka. Efter lånetidens slut går boken inte längre att läsa. Du behöver alltså inte aktivt lämna tillbaka den. Det går inte heller att lämna tillbaka boken i förtid för att kunna låna fler.

 

Återlämning

Lånen måste lämnas tillbaka i tid.
Återlämning sker på biblioteken eller i bokbussen, eller när biblioteket är stängt genom bokinkast vid entrédörren.

Om du själv har lånat på något annat folkbibliotek i Kalmar, Kronobergs eller Blekinge län kan du återlämna på våra bibliotek i Hultsfred eller Virserum. Vi ser till att lånen transporteras tillbaka.

 

Reservera

Du kan ställa dig i kö på media som är utlånade. Reservera kan du göra direkt på biblioteket eller via telefon eller e-post. Du kan också reservera själv med hjälp av din PIN-kod och ditt lånenummer. Det är gratis att reservera. Du har en vecka på dig att hämta din reserverade bok. Vi meddelar på mejl i första hand.

Du kan även beställa böcker som saknas i vår kommun från andra bibliotek. Detta kallas fjärrlån och kostar i allmänhet 20 kronor per beställning inom Sverige.  

 
Övertidsvarning

Om du har meddelat oss din mailadress kan du få en övertidsvarning två dagar innan lånetiden går ut.

 
Påminnelse

Om du inte återlämnar dina lån i tid får du en påminnelse, 

Om du trots påminnelserna inte lämnar igen dina lån, får du en räkning på bokens värde plus en expeditionsavgift samt påminnelseavgifterna. 
Du spärras som låntagare tills du återlämnat boken och betalat avgifterna eller betalat räkningen.

Den som är under arton år betalar inte påminnelse- eller expeditionsavgift, men är skyldig att betala för förstörda eller förkomna böcker och andra medier.
Undvik förseningsavgifter - låna om böckerna!
 

Avgifter på biblioteket

Avgifter Kostnad Undantag och kommentarer
Försenad återlämning av fjärrlån   5 kr per vecka och bok, ljudbok etc. Max 100 kr/tillfälle. Gäller inte personer under 18 år.
Skadad/försvunnen bok 255 kr Vuxen (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Skadad/försvunnen bok 153 kr Barn (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Skadad/försvunnen cd 153 kr Gäller alla - målsman betalningsskyldig
Skadad/försvunnen ljudbok 255 kr Gäller alla - målsman betalningsskyldig
Skadad/försvunnen tidskrift 77 kr Gäller alla - målsman betalningsskyldig
Skadad/försvunnen dvd/TV-spel 408 kr Gäller alla - målsman betalningsskyldig
Skadat/försvunnet fjärrlån   Förlorade fjärrlån, multimedier och unika böcker ersätts till återanskaffningspris.
Förnyat lånekort 10 kr Första kortet är alltid gratis
Fjärrlån 20 kr  
Fjärrlånekopior   Artiklar. Faktisk kostnad
     
Kopior A4 1 kr Dubbelsidigt 2 kr
Kopior A3 2 kr Dubbelsidigt 4 kr
Kopior färg A4 3 kr Dubbelsidigt 6 kr
Kopior färg A3 6 kr Dubbelsidigt 12 kr
     
Lokaler bibliotek    
     
Bönan 150 kr/h Maxtaxa 1200 kr/dag
Bönan inkl. teknikvaktmästare 410 kr/h Maxtaxa 3280 kr/dag
Bönan intern/föreningspris 80 kr/h Maxtaxa 640 kr/dag
Bönan intern/föreningspris inkl teknikvaktmästare 330 kr/h Maxtaxa 2640 kr/dag
     
Blackboxen 200 kr/h Maxtaxa 1600 kr/dag
Blackboxen inkl teknikvaktmästare 460 kr/h Maxtaxa 3680 kr/dag
Blackboxen intern/föreningspriis 100 kr/h Maxtaxa 800 kr/dag
Blackboxen intern/föreningspris inkl teknikvaktmästare 360 kr/h Maxtaxa 2880 kr/dag

Sök

Språk