Vår bokcirkel

Vi har en löpande bokcirkel där vi träffas var tredje vecka med uppehåll på sommaren. Tema brukar vi bestämma tillsammans och byta till varje termin. Bokcirkeln är gratis och biblioteket skaffar fram böcker till cirkeln. Fika till självkostnadsprs.

Språk

Virserums bibliotek

Öppettider

Måndag: 10:00 - 17:00
Tisdag: 15:00 - 17:00
Onsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 13:00

Hultsfreds bibliotek

Öppettider