Låneregler

Våra låneregler

Låneregler

För att låna på Hultsfreds och Virserums bibliotek måste du ha ett lånekort. Kortet gäller även på bokbussen och på skolbiblioteken i hela kommunen.

 

Lånekort

Du får ditt lånekort genom att visa upp en giltig fotolegitimation i informationsdisken, när du besöker biblioteket.

Barn får sitt lånekort via respektive skolas bibliotek.


Lånekortet ska visas upp vid lån och bokning av dator. Kortet är personligt och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Föräldrar är ansvariga för lån på barns kort till barnet är arton år.

Förkommet lånekort måste anmälas direkt till biblioteket så att det kan spärras för vidare lån.

Ditt första lånekort är gratis, men om det går sönder eller om du tappar bort det kostar ett nytt lånekort 10 kronor. 

 

PIN-kod

Till lånekortet kan en PIN-kod kopplas. Med hjälp av denna kan du själv utföra olika tjänster, som till exempel reservation och omlån. 

 

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Videofilmer, tidskrifter, cd-skivor och mycket efterfrågade böcker har kortare lånetid. Du får ett kvitto på det du lånat med lånetiden angiven.

Vill du förlänga ett lån måste du göra det innan lånetiden gått ut. Om någon annan har reserverat boken går den inte att låna om. Du kan förlänga dina lån per telefon eller på Internet.

Lånetiden för spelfilm på dvd är 7 dagar. Det kostar 20 kronor att hyra en film.

Vill du låna cd, musikvideo och tidskrifter är lånetiden 14 dagar.

Lånetiden för e-böcker är 28 dagar. Du kan låna högst fem böcker på en vecka. Efter lånetidens slut går boken inte längre att läsa. Du behöver alltså inte aktivt lämna tillbaka den. Det går inte heller att lämna tillbaka boken i förtid för att kunna låna fler. Vill du låna boken på nytt måste du först ta bort den gamla från din dator.


Återlämning

Lånen måste lämnas tillbaka i tid.
Återlämning sker på biblioteken eller i bokbussen, eller när biblioteket är stängt genom bokinkast vid entrédörren.

Om du själv har lånat på något annat folkbibliotek i Kalmar, Kronobergs eller Blekinge län kan du återlämna på våra bibliotek i Hultsfred eller Virserum. Vi ser till att lånen transporteras tillbaka.

 

Reservera

Du kan ställa dig i kö på media som är utlånade. Reservera kan du göra direkt på biblioteket eller via telefon eller e-post. Du kan också reservera själv med hjälp av din PIN-kod och ditt lånenummer. Det är gratis att reservera. Du har en vecka på dig att hämta din reserverade bok. Vi meddelar på mejl i första hand.

Du kan även beställa böcker som saknas i vår kommun från andra bibliotek. Detta kallas fjärrlån och kostar i allmänhet 20 kronor per beställning inom Sverige.  

 

Övertidsvarning

Om du har meddelat oss din mailadress kan du få en övertidsvarning två dagar innan lånetiden går ut.

 

Påminnelse

Om du inte återlämnar dina lån i tid får du en påminnelse, 

Om du trots påminnelserna inte lämnar igen dina lån, får du en räkning på bokens värde plus en expeditionsavgift samt påminnelseavgifterna. 
Du spärras som låntagare tills du återlämnat boken och betalat avgifterna eller betalat räkningen.

Den som är under arton år betalar inte påminnelse- eller expeditionsavgift, men är skyldig att betala för förstörda eller förkomna böcker och andra medier.
Undvik förseningsavgifter - låna om böckerna!

 

Information om behandling av personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

Box 500

577 26 Hultsfred

biblioteket@hultsfred.se

0495-24 00 00

Som låntagare på vårt bibliotek så hanterar vi dina personuppgifter. De personuppgifter som vi hanterar är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Uppgifterna registreras i vårt bibliotekssystem. Ändamålet är att kunna hantera dina lån av medier.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att biblioteket ska kunna låna ut medier och bygger på avtalet man ingår när man registrerar sig som låntagare.

Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför kommunens organisation, med ett undantag: Vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra underleverantörer, till exempel tar Kungliga biblioteket del av dina uppgifter för att kunna fjärrlåneservicen Libris. Uppgifterna gallras efter fyra års inaktivitet.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med biblioteket och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Du kan även läsa mer om personuppgiftsbehandlingar på kommunens hemsida via denna länk. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hultsfreds bibliotek

Öppettider

Måndag: 09:00 - 19:00
Tisdag: 09:00 - 17:00
Onsdag: 09:00 - 19:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 09:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 13:00

Virserums bibliotek

Öppettider

Måndag: 10:00 - 19:00
Tisdag: 15:00 - 19:00
Onsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00